.1. Redogör för vad funktionsbevarande arbete är och vad det syftar till. 

Förklara också vad förebyggande insatser är, ge exempel i ditt svar. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *